කසකස්තානය නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 507 කසකස්තානය හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
2.133.199.52කසකස්තානයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
178.91.164.86කසකස්තානයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
147.30.109.101කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
95.57.82.206කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
5.63.108.248කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
46.34.200.153කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
37.150.128.22කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
178.89.138.81කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
95.56.44.221කසකස්තානයTCP: 443
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
5.251.15.252කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
37.151.51.184කසකස්තානයTCP: 1586
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1586
: vpn
: vpn
2.133.66.20කසකස්තානයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
37.150.117.62කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
2.134.11.249කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
37.150.220.175කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
79.140.226.176කසකස්තානයTCP: 1442
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1442
: vpn
: vpn
178.89.130.48කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
2.132.107.25කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
92.49.243.134කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
95.56.184.6කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
  • 1