නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
118.111.170.166ජපානයTCP: 1194
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 1194
: vpn
: vpn
182.224.83.233දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
182.52.13.213තායිලන්තයTCP: 1339
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1339
: vpn
: vpn
190.25.102.73කොළොම්බියාවTCP: 1264
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1264
: vpn
: vpn
182.253.250.31ඉන්දුනීසියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
101.109.79.2තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
46.109.125.30ලැට්වියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.70.183.161වියට්නාමයTCP: 1672
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1672
: vpn
: vpn
180.22.123.153ජපානයTCP: 1598
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1598
: vpn
: vpn
220.94.141.224දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
49.142.52.50දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.77.209.157දකුණු කොරියාවTCP: 1880
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1880
: vpn
: vpn
1.33.50.49ජපානයTCP: 1705
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1705
: vpn
: vpn
115.36.63.183ජපානයTCP: 1970
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1970
: vpn
: vpn
104.244.225.90ජැමෙයිකාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
220.123.128.239දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
180.189.177.49දකුණු කොරියාවTCP: 1335
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1335
: vpn
: vpn
111.125.121.238පිලිපීනයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
95.76.2.76ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
121.118.23.25ජපානයTCP: 1919
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1919
: vpn
: vpn
  • 1