නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
59.6.153.77දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
24.133.101.76තුර්කියTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
107.191.61.169එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
114.165.34.182ජපානයTCP: 1747
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1747
: vpn
: vpn
157.107.106.219ජපානයTCP: 1750
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1750
: vpn
: vpn
14.36.235.161දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
218.216.200.130ජපානයTCP: 1370
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1370
: vpn
: vpn
220.94.63.200දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
126.83.251.162ජපානයTCP: 1656
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1656
: vpn
: vpn
198.251.84.53එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
121.173.52.108දකුණු කොරියාවTCP: 1249
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1249
: vpn
: vpn
220.216.10.83ජපානයTCP: 1749
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1749
: vpn
: vpn
221.160.120.9දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.66.204.88ජපානයTCP: 1579
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1579
: vpn
: vpn
61.230.117.209තායිවානයTCP:
UDP:
69.197.184.211එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
49.228.10.29තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
124.41.90.31ජපානයTCP: 1320
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1320
: vpn
: vpn
27.81.40.17ජපානයTCP: 1319
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1319
: vpn
: vpn
184.22.193.206තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
  • 1