නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
181.92.142.27ආර්ජෙන්ටිනාවTCP: 1667
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1667
: vpn
: vpn
118.11.243.11ජපානයTCP: 1994
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1994
: vpn
: vpn
116.94.102.53ජපානයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
119.192.14.242දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
58.95.101.95ජපානයTCP: 1797
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1797
: vpn
: vpn
124.121.238.153තායිලන්තයTCP: 1905
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1905
: vpn
: vpn
123.21.153.92වියට්නාමයTCP: 1755
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1755
: vpn
: vpn
61.210.169.56ජපානයTCP: 1784
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1784
: vpn
: vpn
184.22.16.145තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
221.160.161.199දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
123.219.212.19ජපානයTCP: 1319
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1319
: vpn
: vpn
59.85.91.132ජපානයTCP: 1858
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1858
: vpn
: vpn
112.164.228.195දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
184.82.98.26තායිලන්තයTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
112.139.240.126ජපානයTCP: 1490
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1490
: vpn
: vpn
119.207.125.121දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
106.51.28.18ඉන්දියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
112.23.120.133චීනයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
125.134.166.14දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
218.229.156.163ජපානයTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
  • 1