නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
222.232.74.71දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
114.170.1.88ජපානයTCP: 1667
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1667
: vpn
: vpn
79.100.16.222බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
147.30.109.101කසකස්තානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
218.159.241.136දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
222.150.63.48ජපානයTCP: 1440
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1440
: vpn
: vpn
1.54.77.84වියට්නාමයTCP: 1514
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1514
: vpn
: vpn
73.155.134.210එක්සත් ජනපදයTCP: 1817
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1817
: vpn
: vpn
219.251.109.228දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.33.198.207දකුණු කොරියාවTCP: 1981
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1981
: vpn
: vpn
37.201.147.217ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
61.255.175.235දකුණු කොරියාවTCP: 1479
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1479
: vpn
: vpn
153.182.254.6ජපානයTCP: 1492
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1492
: vpn
: vpn
106.250.88.28දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
175.123.33.141දකුණු කොරියාවTCP: 1487
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1487
: vpn
: vpn
1.240.247.173දකුණු කොරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
189.203.132.178මෙක්සිකෝවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
221.150.92.194දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
106.168.146.62ජපානයTCP: 1529
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1529
: vpn
: vpn
121.119.30.201ජපානයTCP: 1979
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1979
: vpn
: vpn
  • 1