නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
222.112.153.57දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.143.109.44දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
180.183.6.154තායිලන්තයTCP: 1532
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1532
: vpn
: vpn
153.194.210.55ජපානයTCP: 1313
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1313
: vpn
: vpn
1.52.171.192වියට්නාමයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
36.79.175.21ඉන්දුනීසියාවTCP: 1203
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1203
: vpn
: vpn
31.40.169.211රුසියාවTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
36.65.115.120ඉන්දුනීසියාවTCP: 1232
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1232
: vpn
: vpn
184.22.217.245තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
126.86.59.19ජපානයTCP: 1971
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1971
: vpn
: vpn
220.125.195.42දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
59.9.58.59දකුණු කොරියාවTCP: 1239
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1239
: vpn
: vpn
113.153.18.21ජපානයTCP: 1288
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1288
: vpn
: vpn
184.22.86.142තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
61.75.68.219දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.120.143.151තායිලන්තයTCP: 1905
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1905
: vpn
: vpn
153.196.58.156ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
147.32.91.71චෙක්TCP: 1331
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1331
: vpn
: vpn
180.149.171.168ජපානයTCP: 1502
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1502
: vpn
: vpn
73.81.147.94එක්සත් ජනපදයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
  • 1