ദക്ഷിണകൊറിയ സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 2000 ദക്ഷിണകൊറിയ ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
114.200.153.108ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1308
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1308
: vpn
: vpn
211.196.222.106ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
61.80.147.3ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
58.239.223.175ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1956
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1956
: vpn
: vpn
115.138.126.50ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1552
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1552
: vpn
: vpn
220.123.7.180ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1546
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1546
: vpn
: vpn
118.216.19.72ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1865
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1865
: vpn
: vpn
121.54.250.141ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1298
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1298
: vpn
: vpn
219.248.182.13ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1377
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1377
: vpn
: vpn
221.155.171.246ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
210.113.161.78ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.121.34.80ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1768
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1768
: vpn
: vpn
112.185.118.178ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
119.192.45.218ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.228.66.197ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
58.230.44.50ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
219.249.24.83ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1433
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1433
: vpn
: vpn
113.60.250.56ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1764
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1764
: vpn
: vpn
125.134.163.166ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1880
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1880
: vpn
: vpn
59.14.43.75ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1