ദക്ഷിണകൊറിയ സൗജന്യ VPN

നമുക്ക് ഉണ്ട് 2000 ദക്ഷിണകൊറിയ ശരിക്കും സൗജന്യ വിപിൻ സെർവർ.

ഹോസ്റ്റ്നാമംരാജ്യംSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
14.37.251.239ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
112.146.75.108ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.152.105.169ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
222.100.181.89ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
221.160.135.164ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
14.51.98.242ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
59.11.232.102ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
59.14.241.235ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
180.68.155.125ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
210.97.99.21ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
175.207.45.17ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
61.83.103.189ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.199.202.40ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1725
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1725
: vpn
: vpn
218.152.207.139ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.181.140.195ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.229.141.161ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.224.10.15ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.78.252.87ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
106.250.171.130ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 1733
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1733
: vpn
: vpn
128.134.248.171ദക്ഷിണകൊറിയTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1