អូទ្រីស VPN ឥតគិតថ្លៃ

យើង​មាន 606 អូទ្រីស ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.

ឈ្មោះម៉ាស៊ីនប្រទេសSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
89.137.240.131អូទ្រីសTCP: 1608
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1608
: vpn
: vpn
80.110.97.83អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
78.97.201.79អូទ្រីសTCP: 1238
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1238
: vpn
: vpn
80.110.100.204អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
89.73.16.191អូទ្រីសTCP: 1813
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1813
: vpn
: vpn
88.152.11.59អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
176.63.20.190អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
188.142.197.114អូទ្រីសTCP: 1611
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1611
: vpn
: vpn
95.223.75.91អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
89.137.220.134អូទ្រីសTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
95.208.248.93អូទ្រីសTCP:
UDP:
89.64.20.148អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
89.64.36.122អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
213.127.19.3អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
80.110.97.68អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
109.91.36.47អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
95.208.250.5អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
62.24.84.72អូទ្រីសTCP: 1468
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1468
: vpn
: vpn
77.59.129.166អូទ្រីសTCP: 1234
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1234
: vpn
: vpn
80.110.125.102អូទ្រីសTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
  • 1